Транспорт и логистика

Транспорт и логистика


Политиката на Интерком Груп ООД винаги е била да усъвършенства качествето и обхвата на услугите, които предлага на своите клиенти и партньори. Стремежа да предложи цялостно обслужване, което да улеснява доставката до различни точки на страната и чужбина тя постига чрез своите дъщерни фирми Интерком Спед и Интерком Шипинг.

Сухопътен транспорт

Интерком Спед ООД предлага на своите клиенти пълен набор от логистични услуги, конкурентно способни навла, опитен екип от специалисти с над 10 годишен практически опит, лиценз за извършване на международни автомобилни превози и голям собствен автомобилен парк.

Към този момент компанията разполага с 10 броя открити и 40 броя закрити тежкотоварни бордови автомобили с влекачи MAN TGA440 EUR4, EUR5 и Scania – EUR6. Други 5 автомобила са оборудвани с кранове с товароспособност до 10 тона. С тях се осъществява вътрешен и международен транспорт в България и Европа, включително под покритието на карнет ТИР.

Обхвата на логистичното обслужване включва:

 • Офериране на различни възможности за транспорт с цел оптимизиране на разходите и постигане на максимално кратък срок за доставка;
 • Предоставяне на подробна информация на клиентите ни за задължителните документи (разрешителни, сертификати и др.), необходими за превозване на товара
 • Организиране на транспортирането на стоките, съгласно заявените от клиента дестинации и изискванията за отделен вид транспорт;
 • Диспониране на заявените превозни средства на указаното място и час;
 • Проследяване на транспортното средство и осигуряване на точна информация за местонахождението му;
 • Обмитяване и насочване на превозното средство към разтоварен пункт.

За контакти и запитвания:

9009 Варна,
Западна промишлена зона
Телефон: + 359 888 235 550
e-mail: sped.varna@intercomgroup.bg

Воден транспорт

Интерком Шипинг ООД е динамично развиваща се логистична компания, която осъществява речен транспорт по всички европейски вътрешни водни пътища. Фирмата е собственик на 5 самоходни плавателни съда, които пътуват от делтата на р. Дунав до Келхайм, който свързва р. Дунав с р. Рейн и р. Майн и западноевропейските морски пристанища. Част от флотилията на компанията е най-големият товарен кораб плаващ под български флаг по р. Дунав – Свети апостол Тома.

Корабите на компанията превозват товари,както в насипен вид, така и в уедрени товарни единици (машини, съоръжения, части за ветрогенератори и др.)

Услуги:

 • Превоз на товари включително извънгабаритни по суша и вода
 • Брокерски услуги
 • Логистична поддръжка и спедиция
 • Агентиране на кораби
 • Наемане на специализиран персонал за плавателни средства

За контакти и запитвания:

гр. Русе,
ул. „Църковна независимост“ № 135, офис 205
Телефон: + 359 889 710 578
Е-mail: office@intercomshipping.eu