Профили за сухо строителство

Описание на продукта


Профили за сухо строителство

През 2003 г. Интерком Груп стартира производство на студеноформувани поцинковани профили за сухо строителство. Тези профили се използват за опорни конструкции на неносещи стени от гипсови плоскости, като преградни стени, стенни и тавански облицовки и др.

Предлагаме цялата гама профили: UD, CD, UW50, UW75, UW100, CW50, CW75 и CW100.

Като гаранция за нашата продукция служи серитфицираната система за контрол на качеството ISO9001:2000 а производството на профилите се извършва съгласно европейски стандарт EN14566:2008+A1:2009Допълнителна информация

  • Технически данни:
  • Запитване:

Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
UD 0.50 3000 384 16 24 1152
0.45 3000 384 16 24 1152
0.40 3000 384 16 24 1152
0.50 4000 384 16 24 1536
0.45 4000 384 16 24 1536
0.40 4000 384 16 24 1536
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
CD60 0.50 3000 192 16 12 576
0.45 3000 192 16 12 576
0.40 3000 192 16 12 576
0.50 4000 192 16 12 768
0.45 4000 192 16 12 768
0.40 4000 192 16 12 768
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
CW50 0.50 3000 128 16 8 384
0.45 3000 128 16 8 384
0.40 3000 128 16 8 384
0.50 4000 128 16 8 512
0.45 4000 128 16 8 512
0.40 4000 128 16 8 512
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
CW75 0.50 3000 96 12 8 288
0.45 3000 96 12 8 288
0.40 3000 96 12 8 288
0.50 4000 96 12 8 384
0.45 4000 96 12 8 384
0.40 4000 96 12 8 384
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
CW100 0.50 3000 64 8 8 192
0.45 3000 64 8 8 192
0.40 3000 64 8 8 192
0.50 4000 64 8 8 256
0.45 4000 64 8 8 256
0.40 4000 64 8 8 256
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
UW50 0.50 3000 160 20 8 480
0.45 3000 160 20 8 480
0.40 3000 160 20 8 480
0.50 4000 160 20 8 640
0.45 4000 160 20 8 640
0.40 4000 160 20 8 640
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
UW75 0.50 3000 120 15 8 360
0.45 3000 120 15 8 360
0.40 3000 120 15 8 360
0.50 4000 120 15 8 480
0.45 4000 120 15 8 480
0.40 4000 120 15 8 480
Вид Дебелина Дължина Опаковане
профил (мм) (мм) брой брой малки брой линейни
профили в 1 пачки в 1 профили в метри в 1
голяма пачка голяма пачка малка пачка голяма пачка
UW100 0.50 3000 80 10 8 240
0.45 3000 80 10 8 240
0.40 3000 80 10 8 240
0.50 4000 80 10 8 320
0.45 4000 80 10 8 320
0.40 4000 80 10 8 320


Направление „Поцинковани профили“

Е-mail: gp@intercomgroup.bg 

Калин Горанов,
Продуктов мениджър

Е-mail: kgoranov@intercomgroup.bg  

Телефон: +359 888 220 407 

Централа

Е-mail: office@intercomgroup.bg 

Телефон: 0700 123 33