Описание на продукта


Обсадни тръби

Интерком Груп ООД е основен производител на електрозаварени тръби тип „Обичайки“. Централния производствен цех във Варна е с общ месечен капацитет над 200 тона. Тръбите, които се произвеждат са с диаметър Ø 280 – 4000 mm, дебелина на стената d 4-16 mm и максимална дължина 12 m. Технологията на производство е разкрояване на листов материал, огъване на валци, монтаж и заваряване. „Обичайките“ имат широк диапазон на приложение – отводнителни мероприятия, сондажни дейности, пренос на отпадни и дъждовни води, обсаждане на инфраструктурни трасета и комуникационни съоръжения, при строителство на пътища и ж.п. линии. Основното производство е в базата ни в Елин Пелин, СофияДопълнителна информация

  • Запитване:

Направление „Тръби“

Е-mail: pipes@intercomgroup.bg 

Деница Атанасова, Продуктов мениджър

Е-mail: dsatanasova@intercomgroup.bg 

Централа

Е-mail: office@intercomgroup.bg 

Телефон: 0700 123 33