Метални конструкции

Описание на продукта


Метални конструкции

Изработката на метални конструкции се осъществява в главния производствения цех на Интерком Груп във Варна и е с общ месечен капацитет над 250 тона. Производственият екип е висококвалифициран, с численост повече от 50 човека инженерен и изпълнителски състав, които притежават необходимите квалификационни и сертификационни документи.

В технологичното оборудване, с което разполагаме, се включват машини за газокислородно и плазмено рязане на листова стомана, ленто- отрезни машини, линия за бластиране и нанасяне на защитни покрития, апарати за електрдъгово заваряване и заваряване в защитна газова среда, пробивни машини, гилотини, преси, абканти и др. Професионалният екип има опит в изработка на метални конструкции за промишлено строителство с висока сложност.Интерком Груп ООД предлага складове и халета тип „ФЕРМА“ и тип „РИГЕЛ“ по икономични типови проекти с разход на метал от 16 кг/м. Типизираните отвори са 6, 9, 12, 18 метра, като размерите могат да се адаптират по индивидуалните изисквания на възложителя. Интерком Груп ООД залага на съвременни технологии, автоматизирано оборудване и непрекъснат контрол. Висококвалифицираният инженерен и изпълнителски екип осигуряват отлично качество, точност и срок на изработка.

Гаранция за предлаганата продукция е внедрената система за управление на качеството, с която са покрити всички изисквания на ISO 9001:2008. Системата е сертифицирана от Germanischer Lloyd Certification GmbH с номер на сертификата QS -3515HH.

Допълнителна информация

  • Реализирани обекти:
  • Референции:
  • Запитване:Направление „Метални конструкции и арматурна заготовка“

Е-mail: constructions@intercomgroup.bg 

инж. Желез Железов,
Директор „Производство“:

Е-mail: zzhelezov@intercomgroup.bg  

Телефон: +359 888 534 963 

Янчо Йорданов,
Продуктов мениджър:

Е-mail: yjordanov@intercomgroup.bg 

Телефон: +359 887 367 896 

Централа

Е-mail: office@intercomgroup.bg 

Телефон: 0700 123 33