Описание на продукта


Метални изделия

В производственото портфолио на Интерком Груп ООД все по-важно място заемат металните детайли. По проекти на клиенти се изработват къси серии изделия – контейнери, прикачен инвентар за земеделски машини, кофи за мотокари, битови котли с хидротест, захвати за рулони и др. Всички изделия са комплектовани с аксесоари от реномирани производители.

При необходимост или желание на клиентите инженерен екип от технологичния отдел на компанията консултира клиентите.Допълнителна информация

  • Запитване:

Направление „Метални конструкции и арматурна заготовка“

Е-mail: constructions@intercomgroup.bg 

д-р. инж. Кирил Кирилов,
Директор „Производство“:

Е-mail: kkirilov@intercomgroup.bg  

Телефон: +359 885 400 126 

Янчо Йорданов,
Продуктов мениджър:

Е-mail: yjordanov@intercomgroup.bg 

Телефон: +359 887 367 896 

Централа

Е-mail: office@intercomgroup.bg 

Телефон: 0700 123 33