Арматурна стомана

Описание на продукта


Арматурна стомана

Интерком Груп поддържа на склад и търгува с арматурна стомана на пръти и кангали в широк обхват от форми и размери.Допълнителна информация

  • Технически данни:
  • Запитване:

Арматурна стомана на пръти и кангали
Марка стомана БДС 9252 B500B; DIN 488/BSt 500 s
Кръгла Ø 5, Ø 5.5, Ø 6, Ø 6.5, Ø 8, Ø 10
Периодичен профил от № 8 до № 32, дължина 12 м.
Периодичен профил кангал от № 6 до № 16


Направление „Метални конструкции и арматурна заготовка“

Е-mail: constructions@intercomgroup.bg 

инж. Желез Железов,
Директор „Производство“:

Е-mail: zzhelezov@intercomgroup.bg  

Телефон: +359 888 534 963 

Янчо Йорданов,
Продуктов мениджър:

Е-mail: yjordanov@intercomgroup.bg 

Телефон: +359 887 367 896 

Централа

Е-mail: office@intercomgroup.bg 

Телефон: 0700 123 33