Кубове - ТЕЦ Варна

https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-01.jpg
https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-02.jpg
https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-03.jpg
https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-04.jpg
https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-05.jpg
https://intercomgroup.bg/wp-content/uploads/2023/05/kubove-tecz-varna-06.jpg

Кубове – ТЕЦ Варна

Title:

Description:

Възложител: ТЕЦ Варна

Изработване и доставка на три комплекта въздухоподгревател I степен. Всеки комплект се състои от 8 /осем/ броя крайни куба и 32 /броя/ средни куба. Кубовете трябва да се изработят съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи.

Срок за изпълнение: 6 месеца