Новини

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., с изм. и доп), “ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД

СЪОБЩАВА

на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение (ИП) за “Рекултивация на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст “Боджака”, общ. Белослав”.

Инвестиционното предложение предвижда:
(кратко резюме на ИП, вкл. описание на основните процеси, обща използвана площ и др.)

     Провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст “Боджака”, общ. Белослав”.

     Реализацията на настоящото ИП е продиктувано от инвестиционния интерес на възложителя и необходимостта от подобряване и възстановяване на нарушения терен, в т.ч. неговите ландшафтни характеристики.

     С осъществяването на ИП, ще се приложат комплекс от инженерни дейности и мерки по обработване на земната повърхност (техническа и биологична рекултивация), водещи до подобряване на околната среда, с чието изпълнение ще се осигури съответствие с предвижданията за устройствено планиране на територията.

     Целта е да се осигури пълноценно използване на терена, като същевременно се възстановят и подобрят неговите ландшафтни характеристики.

     Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на природни ресурси, както и с генериране на индустриални емисии в околната среда. Писмени становища и мнения се приемат на адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. “инж. Павлин Николов” № 11, и/или email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.