Език:

За нас

Съоръжение от възпрепятстващ тип по сухоземната граница между България и Турция

 Общото произведено количество метални конструкции за съоражението  за периода  2014г. - 2015г. е с тегло от 2500 т. Произведената конструкция е монтирана в планинската част на границата. Конструкцията се състои от носещи колони с кльон, свързващи планки и пана – 3000х5000 мм и 2000х3000 мм с отчитане наклоните на терена.