Език:

Продукти

Профили за сухо строителство

През 2003 г. Интерком Груп стартира производство на студеноформувани поцинковани профили за сухо строителство. Тези профили се използват за опорни конструкции на неносещи стени от гипсови плоскости, като преградни стени, стенни и тавански облицовки и др.

Предлагаме цялата гама профили: UD, CD, UW50, UW75, UW100, CW50, CW75 и CW100.

Като гаранция за нашата продукция служи серитфицираната система за контрол на качеството ISO9001:2000 а производството на профилите се извършва съгласно европейски стандарт EN14566:2008+A1:2009

Допълнителна информация

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

UD

 

UD

0.50

3000

384

16

24

1152

0.45

3000

384

16

24

1152

0.40

3000

384

16

24

1152

0.50

4000

384

16

24

1536

0.45

4000

384

16

24

1536

0.40

4000

384

16

24

1536

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

CD60

 

CD

0.50

3000

192

16

12

576

0.45

3000

192

16

12

576

0.40

3000

192

16

12

576

0.50

4000

192

16

12

768

0.45

4000

192

16

12

768

0.40

4000

192

16

12

768

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

CW50

 

CW

0.50

3000

128

16

8

384

0.45

3000

128

16

8

384

0.40

3000

128

16

8

384

0.50

4000

128

16

8

512

0.45

4000

128

16

8

512

0.40

4000

128

16

8

512

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

CW75

 

CW

0.50

3000

96

12

8

288

0.45

3000

96

12

8

288

0.40

3000

96

12

8

288

0.50

4000

96

12

8

384

0.45

4000

96

12

8

384

0.40

4000

96

12

8

384

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

CW100

 

CW

0.50

3000

64

8

8

192

0.45

3000

64

8

8

192

0.40

3000

64

8

8

192

0.50

4000

64

8

8

256

0.45

4000

64

8

8

256

0.40

4000

64

8

8

256

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

UW50

 

UW

0.50

3000

160

20

8

480

0.45

3000

160

20

8

480

0.40

3000

160

20

8

480

0.50

4000

160

20

8

640

0.45

4000

160

20

8

640

0.40

4000

160

20

8

640

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

UW75

 

UW

0.50

3000

120

15

8

360

0.45

3000

120

15

8

360

0.40

3000

120

15

8

360

0.50

4000

120

15

8

480

0.45

4000

120

15

8

480

0.40

4000

120

15

8

480

 

Вид

профил

Дебелина

(мм)

Дължина

(мм)

Опаковане

брой

профили в 1

голяма пачка

брой малки

пачки в 1

голяма пачка

брой

профили в

малка пачка

линейни

метри в 1

голяма пачка

UW100

 

UW

0.50

3000

80

10

8

240

0.45

3000

80

10

8

240

0.40

3000

80

10

8

240

0.50

4000

80

10

8

320

0.45

4000

80

10

8

320

0.40

4000

80

10

8

320